GENEVA STATION>MEGÈVE

67 Kilometers
Within 02:05
6 Bus/day

Travel at the best price, from 25 !

Book now

Departure station

OUIBUS BUS STOP GENEVA COACHSTATION

Address: 
Place Dorcière 1201, Geneva, Switzerland
Transport summary: 
Bus, train, boat

Read more

Arrival station